கடவுள் கொடுக்க நினைப்பதை யாராலும் தடுத்து விட முடியாது ! கடவுள் கொடுக்க முடியாததை யாராலும் கொடுத்து விட முடியாது !

மணக்கால் அய்யம்பேட்டை | 3:57 PM | Best Blogger Tips