கடவுள் கொடுக்க நினைப்பதை யாராலும் தடுத்து விட முடியாது ! கடவுள் கொடுக்க முடியாததை யாராலும் கொடுத்து விட முடியாது !

மணக்கால் அய்யம்பேட்டை | பிற்பகல் 3:57 | Best Blogger Tips