அழகானது

மணக்கால் அய்யம்பேட்டை | 9:44 AM | Best Blogger Tips

Image result for அழகானது

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png எரிவதில் தீபம் அழகானது.......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png
 சுடுவதில் சூரியன் அழகானது.......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png
 சுற்றுவதில் புவி அழகானது.......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png
 வளர்வதில் பிறை அழகானது.......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png
 மின்னுவதில் விண்மீன் அழகானது........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png தவழ்வதில் குழந்தை அழகானது........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png நடப்பதில் நதி அழகானது.......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png குதிப்பதில் கடல் நீர் அழகானது......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png விழுவதில்அருவி அழகானது..........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png உறைவதில் பனி அழகானது........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png விளைவதில் பயிர்கள் அழகானது.......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png தலை சாய்ப்பதில் நெற்கதிர் அழகானது......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png குளிர்ச்சியில் தென்றல் அழகானது........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png உழைப்பதில் வியர்வை அழகாய்........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png பாடுவதில் குயில் அழகானது.........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png பறப்பதில் புறா அழகானது........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png கலையினில் அறுபத்துநான்கும் அழகானது......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png காதலில் புரிதல் அழகானது........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png உறவினில் நட்பு அழகானது........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png மொழிகளில் மழலை மொழி அழகானது.......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png இத்தனைக்கும் இதற்கு மேலேயும்.......
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png எப்போதும் தாய்மை அழகானது........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png இதை உணர்ந்த அத்தனை உள்ளங்களும் அழகானது.......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png இதைவிட வேறு என்ன வேண்டும் வாழ்வில்.....???
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png குறை ஒன்றும் இல்லையே........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f10/1/16/2614.png இவ்வளவுழகான வாழ்க்கையை தந்த இறைவனை நன்றி மறவா இருப்போம்.

நன்றி இணையம்