#எது_அழகானது.. #

மணக்கால் அய்யம்பேட்டை | 10:28 AM | Best Blogger Tips
Image result for எது அழகானது
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png எரிவதில் *தீபம்* அழகானது.......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png சுடுவதில் *சூரியன்*அழகானது.......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png சுற்றுவதில் *புவி* அழகானது.......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 வளர்வதில் *பிறை* அழகானது.......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 மின்னுவதில் *விண்மீன்* அழகானது........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 தவழ்வதில் *குழந்தை* அழகானது........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 குதிப்பதில் *கடல்* நீர் அழகானது......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 விழுவதில் *அருவி* அழகானது..........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 உறைவதில் *பனி* அழகானது........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 விளைவதில் *பயிர்கள்* அழகானது.......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 தலை சாய்ப்பதில் *நெற்கதிர்*அழகானது......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 குளிர்ச்சியில் *தென்றல்*அழகானது........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 உழைப்பதில் *வியர்வை* அழகானது.......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 பாடுவதில் *குயில்* அழகானது.........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 பறப்பதில் *புறா* அழகானது........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 கலையினில் *அறுபத்துநான்கும்* அழகானது......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 உறவினில் *நட்பு* அழகானது........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 மொழிகளில் *மழலை* மொழி அழகானது.......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 மலர்களில் *ரோஜா* அழகானது......
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 மலர் வாசனையில் *மல்லிகை* அழகானது....
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 கலர்களில் *கருப்பே*
அழகானது.....
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 கலாச்சாரத்தில் *நம் நாடே* அழகானது
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 இத்தனைக்கும் இதற்கு மேலேயும்.......
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 எப்போதும் *தாய்மை* அழகானது........!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 இதை உணர்ந்த அத்தனை *உள்ளங்களும்* அழகானது.......!!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 இதைவிட வேறு என்ன வேண்டும் வாழ்வில்.....???
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 *குறை ஒன்றும்*இல்லையே........!!
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f97/1.5/16/2614.png
 அழகான *வாழ்க்கையை* ஆராதிப்போம்.......!!!
Image result for எது அழகானது
நன்றி இணையம்