🙏🤝நல்ல நண்பர்கள் ஏன், எதற்காகத் தேவை ?🤝🙏

மணக்கால் அய்யம்பேட்டை | 10:20 AM | Best Blogger Tips
   
 தடுமாறும் போது தாங்கிப்பிடிக்க ஒரு
நண்பன் தேவை !
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
 

தடம்மாறும் போது தடம்மாறாமல் உடன் இருக்க ஒரு நண்பன் தேவை !
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
 

ஆறுதல் சொல்ல அருகிலேயே சில நண்பர்கள் தேவை !
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
 

அன்புடன் பேச எப்போதும் சில நண்பர்கள் தேவை !
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
 

கஷ்டத்தில் இருந்து நம்மை தேற்றி ஆறுதல்  சொல்ல சில நண்பர்கள் தேவை !
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
NalayaSeithi - நல்ல நண்பர்கள் ஏன், எதற்காகத் தேவை ? தடுமாறும் போது தாங்கிப்  பிடிக்க ஒரு நண்பன் தேவை தடம் மாறும் போது தடம் மாறாமல் உடன் இருக்க ...
 

அதட்டி உருட்டி மிரட்டி நம்மை காத்து நிற்க ஒரு முரட்டு நண்பனும் தேவை !
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
 

துன்பத்தில் தோளில் சாய்ந்து கொள்ள, சாய்ந்து அழ ஒரு உற்ற நண்பன் தேவை  !
🤝🤝🤝🤝🤝🤝
 
நல்ல நட்பை அறிந்து கொள்வது எப்படி? | Things to Know About Friends

ஊர் சுற்றிவர உருப்படியான, உலகம் தெரிந்த சில நண்பர்கள் தேவை !
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
 

நாம் எது சொன்னாலும் நம்பிக்கை விசுவாசத்துடன்  அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள சில நண்பர்கள் தேவை !
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝


எதிர்த்துப்பேசி, பின் பக்குவமாய் எடுத்துச் சொல்லும் எதார்த்தமான சில  
நண்பர்கள் தேவை !🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝  

 

ஜாதி மதம்🤝 பார்க்காமல் பழகும் நண்பர்கள் தேவை.!

௮௱௩௰௭ - ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர் பேதை பெருஞ்செல்வம் உற்றக் கடை. - பேதைமை -  பொருட்பால் - திருக்குறள்
 
இவை எல்லாம்🤝 ஒட்டுமொத்தமாய்  உள்ள சிலர் நமக்கு
நண்பர்களாக  இருந்தால் உலகில் இதைவிட சிறந்தது ஏதும் இல்லை அப்படிப்பட்ட  சிலரோடு காலமெல்லாம் அன்போடு கைகோர்த்துக் கொள்ளுங்கள் வாழ்க்கை வளமாகும் 


 

🌹🙏🌹.☹️🥸  🌹🙏🌹.☹️🥸  🌹🙏🌹.☹️🥸  🌹🙏🌹.☹️🥸 

 

 

 

🌹🙏🌹.☹️🥸  🌹🙏🌹.☹️🥸  🌹🙏🌹.☹️🥸  🌹🙏🌹.☹️    நன்றி இணையம்